รับสร้างโรงงาน, สร้างโรงงาน,รับสร้างโรงงานอุตสาหกรรม,โรงงานสำเร็จรูป,ก่อสร้างโรงงาน,รับเหมาก่อสร้าง,สร้างออกแบบโรงงาน. ราคาถูก งบไม่บานปลาย สร้างเสร็จตรงเวลา งานคุณภาพมาตรฐาน

รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน ซ่อมแซมโรงงาน  บริการให้คำปรึกษา และ ออกแบบร่าง ฟรี รับสร้าง ตลอดจนรับเหมาก่อสร้างโดยใช้ระบบ TURN-KEY  บริการให้คำปรึกษา และ ออกแบบร่าง ฟรี ทันสมัย อยู่สบาย ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ประหยัดพลังงาน โครงสร้างแข็งแรง ถูกหลักวิชาการ สร้างเสร็จเร็วทันใจ งบประมาณไม่บานปลาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ แท้จริง

รับสร้างโรงงาน ,โรงงานขนาดเล็ก,โรงงานราคาถูก,โรงงานเมทัลชีส, คลังสินค้า,โครงเหล็ก สร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการ บริการรวดเร็วและคุณภาพไว้วางใจได้ ด้วยทีมวิศวกรและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ใช้วัสดุมีคุณภาพมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการในก่อสร้าง ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด งบประมาณไม่บานปลาย ทีมงานมีประสบการณ์แท้จริง เรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพยายามรักษาและพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างลูกค้าและบริษัท

สามารถให้การบริการที่สมบูรณ์แบบด้วยการก่อสร้างแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้คำปรึกษา การออกแบบโรงงาน การบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อช่วยให้การเริ่มต้น ทำธุรกิจของท่านดำเนินไปได้ ด้วยดี และด้วยความมุ่งมั่น ที่จะให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพการก่อสร้างและบริการของบริษัทฯ

เรามีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งฝีมือและคุณภาพ พร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

ติดต่อ 
บริษัท ตราสิน จำกัด เลขที่ 9 สุขุมวิท103 บางนา กทม. 
คุณวัชรพล Call : 088-299-0601 eMail : [email protected] 
Line ID : tasin02.com
ติดต่อสร้างโรงงาน

ฐานเครื่องจักรขนาดเล็กฐานที่สอง ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่บางพลีเช่นเดิม Condition ของอุปสรรคเดิมๆ และทางโรงงานให้ความสดวกมากจึงทำให้การหนีน้ำไม่ช้าอีกต่อไป

รับสร้างโรงงาน ,โรงงานขนาดเล็ก,โรงงานราคาถูก,โรงงานเมทัลชีส, คลังสินค้า,โครงเหล็ก สร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการ บริการรวดเร็วและคุณภาพไว้วางใจได้ ด้วยทีมวิศวกรและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ใช้วัสดุมีคุณภาพมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการในก่อสร้าง ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด งบประมาณไม่บานปลาย ทีมงานมีประสบการณ์แท้จริง เรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพยายามรักษาและพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างลูกค้าและบริษัท

สามารถให้การบริการที่สมบูรณ์แบบด้วยการก่อสร้างแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้คำปรึกษา การออกแบบโรงงาน การบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อช่วยให้การเริ่มต้น ทำธุรกิจของท่านดำเนินไปได้ ด้วยดี และด้วยความมุ่งมั่น ที่จะให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพการก่อสร้างและบริการของบริษัทฯ

เรามีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งฝีมือและคุณภาพ พร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

 

ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ :

คุณวัชรพล Call : 088-299-0601
eMail : [email protected]
Line ID : tasin02.com

ทำฐานเครื่องจักรขนาดเล็กในโรงงานเดิม ลึกประมาณ 3 เมตร โดยพื้นที่ทำงานอยู่แถวบางพลี

ทางเราขอไล่เรียงงานทำฐานเครื่องจักรขนาดเล็กในโรงงาน เดิมคิดว่า 30 วันน่าจะจบ แต่ติดปัญหาตั้งแต่เริ่มงานขุดเลย คือมีตั้งแต่เจอเข็มเดิมที่ต้อง Redesign เพื่อให้ยังคงรับแรงได้เท่าเดิม และ น้ำใต้ดินที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าขุดดินในโรงงานเดิมลึกเพียแค่ 80 Cm. ก็เจอน้ำเยอะแล้ว ต้องสูบออกทุกวัน ใช้กำแพงกันดินพังสำเร็จก็ไม่ได้ เพราะ Cost ของลูกค้ามีผลต่อการทำงาน เนื่องจากลูกค้า Plan ไว้แล้วว่า ฐานเครื่องจักรอันใหม่นี้เค้ามีงบการลงทุนเท่าไร การที่จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เจ้าของงานจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องนัก
งานเข็ม Micro Pile จากเดิมที่ศึกษาชั้นดินไว้แล้ว ก็ใช้ข้อมูลเดิมที่ึกษาไว้ไม่ได้เช่นกัน เพราะความลึกการตอกที่ยอมรับ Load ตามที่คำนวณได้นั้น ลึกกว่าที่เราจาดการร์ไว้เกือบ 5 เมตร Continue Reading

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

————————

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

Continue Reading

ทุกๆบ้าน หรือ สถานที่ ที่เราไปจัดกิจกรรม ย่อมต้องการความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ในขณะใช้สถานที่ และ หลังจากเสร็จแล้ว ยิ่งเป็นในโรงงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานทุกคน ต้องทำกันทั้งนั้นคือกันฝุ่น กันความสกปรก กันสะเก็ดไป และ ทุกๆสิ่งที่อาจจะทำให้เป็นเสียหายต่อโรงงาน และ สายการผลิตในโรงงาน

แต่ผ้าใบกันฝุ่นผืนใหญ่นั้นแพงมาก ประมาณว่า 30×30 เมตร ที่เป็นผ้าใบ ฟ้า-ขาว กันฝุ่นดังในภาพ ถ้าซื้อจากร้านค้าที่เค้ามีเย็บให้เลย ทางร้านค้าคิดผืนละ 5,000 บาท ซึ่งงบประมาณขนาดนั้นเราเอามาใช้เลี้ยงข้าวคนของเราดีกว่า ดังนั้นเราจึงเย็บเองจากแรงงานฝีมือล้วนๆ เนื่องจากการทำงานในที่สูงมาก ลูกค้าไม่ยอมให้ปูทีละผืน ถึงแม้จะทับกันก้ไม่ยอม ดังนั้นผู้รับเหมาต้องหาทางออกด้วยราคาที่เราทำได้ และ ให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ต้องการ

หากท่านคิดจะสร้างโรงงาน รบกวนติดต่อเรา

รับสร้างโรงงาน ,โรงงานขนาดเล็ก,โรงงานราคาถูก,โรงงานเมทัลชีส, คลังสินค้า,โครงเหล็ก สร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการงบประมาณไม่บานปลาย ทีมงานมีประสบการณ์แท้จริง เรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพยายามรักษาและพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างลูกค้าและบริษัท  บริการรวดเร็วและคุณภาพไว้วางใจได้ ด้วยทีมวิศวกรและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ใช้วัสดุมีคุณภาพมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการในก่อสร้าง ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด

สามารถให้การบริการที่สมบูรณ์แบบด้วยการก่อสร้างแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้คำปรึกษา การออกแบบโรงงาน การบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อช่วยให้การเริ่มต้น ทำธุรกิจของท่านดำเนินไปได้ ด้วยดี และด้วยความมุ่งมั่น ที่จะให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพการก่อสร้างและบริการของบริษัทฯ

เรามีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งฝีมือและคุณภาพ พร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

เมื่องานภายนอกเริ่มจบ มุงหลังคาโรงงาน ฝนไม่สามารถเข้ามาภายในโรงงานได้ งานต่างๆภายในก็ต้องเริ่มดำเนินการ เช่น งานไฟฟ้าโรงงาน งานกั้นห้องในโรงงาน งานห้องน้ำทั้งของพนักงาน และ ช่างในโรงงาน  งานประตู หน้าต่าง และ งานระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การทำงานต้องเรียบร้อยพอๆกับงานสร้างบ้าน เพื่อให้คนทำงาน บุคลากร รวมถึงแขก หรือ แม้กระทั่งเพื่อนของพนักงานมาหาที่โรงงาน จะได้รู้สึกพึงพอใจกับภาพต่างๆที่เห็น และ ทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในโรงงานที่ตัวเองทำ

รับสร้างโรงงาน ,โรงงานขนาดเล็ก,โรงงานราคาถูก,โรงงานเมทัลชีส, คลังสินค้า,โครงเหล็ก สร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการงบประมาณไม่บานปลาย ทีมงานมีประสบการณ์แท้จริง เรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพยายามรักษาและพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างลูกค้าและบริษัท  บริการรวดเร็วและคุณภาพไว้วางใจได้ ด้วยทีมวิศวกรและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ใช้วัสดุมีคุณภาพมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการในก่อสร้าง ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด

สามารถให้การบริการที่สมบูรณ์แบบด้วยการก่อสร้างแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้คำปรึกษา การออกแบบโรงงาน การบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อช่วยให้การเริ่มต้น ทำธุรกิจของท่านดำเนินไปได้ ด้วยดี และด้วยความมุ่งมั่น ที่จะให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพการก่อสร้างและบริการของบริษัทฯ

เรามีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งฝีมือและคุณภาพ พร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

ติดต่อ 
บริษัท ตราสิน จำกัด เลขที่ 9 สุขุมวิท103 บางนา กทม. 
คุณวัชรพล Call : 088-299-0601 eMail : [email protected] 
Line ID : tasin02.com
ติดต่อสร้างโรงงาน