โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

 

โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน..

หากฝังไว้เฉยๆ ไม่เท่าไหร่ถังก็ลอย หรือ โดนน้ำหนักของดินทับจนถังแตก โครงสร้างในส่วนนี้ต้องได้รับการออกแบบก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ รวมถึงการกันดินพัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar