โครงสร้างบ่อปลา

 

ก่อสร้างโรงเลี้ยงปลา

รายละเอียดการก่อสร้างไม่ได้ยุ่งยากไปกว่าการก่อสร้างทั่วไป แค่จะมีงานบ่อมากเป็นพิเศษ และงานระบบของท่อ process การเดินท่อน้ำเติม และ การออกแบบระบบคงอุณหภมิของน้ำ ให้ใกล้เคียงธรรมชาติถือเป็นส่วนสำคัญ ในการทำให้โรงเลี้ยงปลาเป็นโรงเลี้ยงปลา เพราะปลาที่เลี้ยงเป็นปลานำเข้าไม่สามารถเลี้ยงในกระชัง และปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติได้

Skip to toolbar