ที่จอดรถในโรงงาน

All posts tagged ที่จอดรถในโรงงาน

เทพื้นลานจอดรถยนต์ก่อนทำหลังคาคลุมลานจอดจากโครงเหล็ก โดยการสร้างโรงงานทุกโรงงานบางครั้งก็ใช้พื้นที่ถนนในการจอดรถ หรือ สร้างลานจอดรถเพิ่มเติมเพื่อความเป้นระเบียบ

Continue Reading